خرید vpn
وب سایت شخصی دکترمنافی

زبان تخصصی مدیریت کارشناسی ...

کلاس های زبان تخصصیمدیریت ویژه کارشناسی ارشد پاییز ۱۳۹۵ / دکتر منافی در موسسه ماهان واحد کارشناسی ارشد موسسهماهان در دو روز به شرح زیر است : ۱- زان تخصصی کلیه گرایش های مدیریت اعم از بازرگانی- دولتی-مالی-صنعتی-منابع انسانی- آی تی - کارآفرینی و اجرایی ...  دو شنبه ها  - ۵۰ ساعت - ساعت ۹ الی ۱۳ صبح ک [ … ]

سایت کنکورچی ...

سایت کنکور چی  تحت نظارت  دکتر هادی منافی قصد دارد به یک تغییر در در ص [ … ]

سایت کنکورچی ...

سایت کنکور چی  تحت نظارت  دکتر هادی منافی قصد دارد به یک تغییر در در ص [ … ]